10/2019 Karta informacyjna SIOS

  • Nr karty/rok 10/2019
  • Rodzaj dokumentu Karty informacyjne SIOS
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno
  • Obszar, którego dokument dotyczy Skrwilno
  • Znak sprawy RI.6131.84.2019.AS
  • Dokument wytworzył Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
  • Data dokumentu 09.07.2019
  • Dokument zatwierdził Z up. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Skrwilnie
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie ma
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian