12/2019 Karta informacyjna SIOS

  • Nr karty/rok 12/2019
  • Rodzaj dokumentu Karty informacyjne SIOS
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu usunięcie drzew rosnących na działce 665/1 obręb Skrwilno- cmentarz parafialny
  • Obszar, którego dokument dotyczy Skrwilno
  • Znak sprawy RI.6131.87.2019.AS
  • Dokument wytworzył Parafia św. Anny w Skrwilnie
  • Data dokumentu 02.08.2019
  • Dokument zatwierdził Proboszcz Parafii
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Skrwilnie
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.08.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian