15/2019 Karta informacyjna SIOS

  • Nr karty/rok 15/2019
  • Rodzaj dokumentu Karty informacyjne SIOS
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Decyzja
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu o udzieleniu zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce 665/1 obręb Skrwilno- cmentarz parafialny
  • Obszar, którego dokument dotyczy Skrwilno
  • Znak sprawy RI.6131.87.2019.AS
  • Dokument wytworzył Wójt Gminy Skrwilno
  • Data dokumentu 03.09.2019
  • Dokument zatwierdził Z up. Wójta Sekretarz gminy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Skrwilnie
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 12/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie ma
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian