16/2019 Karta informacyjna SIOS

  • Nr karty/rok 16/2019
  • Rodzaj dokumentu Karty informacyjne SIOS
  • Temat dokumentu Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 454/4 w miejscowości Zofiewo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.”
  • Obszar, którego dokument dotyczy Zofiewo
  • Znak sprawy RI.6220.6.2019.AS
  • Dokument wytworzył Inwestor przedsięwzięcia
  • Data dokumentu 17.07.2019
  • Dokument zatwierdził Autor raportu
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Skrwilnie
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2019 ; 6/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie ma
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian