2/2019 Karta informacyjna SIOS

  • Nr karty/rok 2/2019
  • Rodzaj dokumentu Karty informacyjne SIOS
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno
  • Obszar, którego dokument dotyczy Skrwilno, Ruda
  • Znak sprawy RI.6131.40.2019.AS
  • Dokument wytworzył Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
  • Data dokumentu 04.03.2019
  • Dokument zatwierdził Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w skrwilnie
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.03.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie ma
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian