8/2019 Karta informacyjna SIOS

  • Nr karty/rok 8/2019
  • Rodzaj dokumentu Karty informacyjne SIOS
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Decyzja
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2220C Okalewo – Skrwilno - gr. woj. /Dziki Bór/
  • Obszar, którego dokument dotyczy Zambrzyca
  • Znak sprawy RI.6131.62.2019.AS
  • Dokument wytworzył Wójt Gminy Skrwilno
  • Data dokumentu 19.06.2019
  • Dokument zatwierdził Z up. Wójta Sekretarz Gminy
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.06.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Skrwilnie
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.06.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie ma
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian