8/2021 Karta informacyjna SIOS

  • Nr karty/rok 8/2021
  • Rodzaj dokumentu Karty informacyjne SIOS
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Usunięcie drzew działka 517 obręb Skrwilno
  • Obszar, którego dokument dotyczy Skrwilno
  • Znak sprawy RI.6131.34.2021.AS
  • Dokument wytworzył Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
  • Data dokumentu 17.05.2021
  • Dokument zatwierdził Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Skrwilnie
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.06.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian