Typ Data Tytuł
Artykuł 03.09.2021 Zawiadomienie XXV Sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych – II półrocze 2021r. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zawiadomienie XXIV Sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrza spisowego NSP 2021 Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Protokół nr XXIII 2021-05-26 Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na XXIII sesji w dniu 26.05.2021r. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/168/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/167/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 239/3, 291/3, 245/20, 246/8, 918/2, 918/6, 920/2, 920/3 położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/166/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skrwilno na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/165/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/164/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/163/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/162/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 ZAWIADOMIENIE – XXIII sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Protokół nr XXII 2020-04-27 Szczegóły