Typ Data Tytuł
Artykuł 04.11.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego. Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin „Budowa farmy fotowoltaicznej Puszcza Rządowa III…” Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.10.2019 „Przebudowa drogi gminnej nr 120425C Skudzawy – Urszulewo ETAP II – od km 0+000 do km 2+300 odcinek od km 0+000 do km 1+390”. Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656″ Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania programów ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 16/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 15/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Zawiadomienie o podjęciu postępowania „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo”. Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Zawiadomienie RDOŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy „Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska”. Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 14/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 13/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 12/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły