Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 5/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Rozporządzenie Nr 8/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej Puszcza Miejska 10 o mocy wytwórczej do 10 MW”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2020 4/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2020 3/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2020 2/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy.” Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – Budowa drogi wewnętrznej leśnej w miejscowości Okalewo. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 1/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.01.2020 „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury.” Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania „Budowa farmy fotowoltaicznej Puszcza Rządowa III…” Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo” Szczegóły