Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2018 Zawiadomienie w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zawiadomienie – XXXVII sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Zawiadomienie o szczepieniu psów – gm. Skrwilno Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Zawiadomienie o uzgodnieniu Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Zawiadomienie o szczepieniu psów Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Program usuwania azbestu – wykaz obiektów przewidzianych do dofinansowania Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Informacja w zakresie podatków o udzieleniu ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeniu spłaty na raty w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 ZAWIADOMIENIE – XXXV sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 ZAWIADOMIENIE – XXXIV sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 ZAWIADOMIENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Szczegóły