Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2018 ZAWIADOMIENIE – XXXV sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 ZAWIADOMIENIE – XXXIV sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 ZAWIADOMIENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno” Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – przebudowa schodów w budynku przedszkola Szczegóły