Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2019 Harmonogram zebrań sołeckich w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zawiadomienie – IV sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 ZAWIADOMIENIE – II sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego II we Włocławku o zwołaniu I sesji Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Informacja – pomoc de minimis w sektorze rolnym Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 15 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 ZAWIADOMIENIE – XXXIX sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 12 września 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 OGŁOSZENIE – nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gm. Skrwilno Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656″ Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656″ Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 ZAWIADOMIENIE – XXXVIII sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Wykaz nieruchomości lokalowej Szczegóły