Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.11.2021 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 239/3, 291/3, 245/20, 246/8, 918/2, 918/6, 920/2, 920/3 położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 24.11.2021 Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 09.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 02.11.2021 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Uchwała Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. „uchwała antysmogowa” Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Gminy Skrwilno na lata 2021-2030″ Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Zawiadomienie XXV Sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Szczegóły
Artykuł 11.08.2021 Informacja o wyniku przetargu Szczegóły
Artykuł 09.08.2021 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zawiadomienie XXIV Sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skrwilno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028″ Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Akcja znakowania grobów żołnierzy AK Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 239/3, 291/3, 245/20, 246/8, 918/2, 918/6, 920/2, 920/3 położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Szczegóły