Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2020 Informacja o zawieszeniu wykonywania kursów od dnia 1 lipca 2020 r. z powodu braku rentowności Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Rozporządzenie Nr 8/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zawiadomienie – XV sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Zawiadomienie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Skudzawy i Nowe Skudzawy Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – Budowa drogi wewnętrznej leśnej w miejscowości Okalewo. Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu programów ochrony powietrza oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Informacja o możliwości zakupu sadzonek drzew leśnych na wykonanie zalesień, zadrzewień, założenia plantacji choinkowych i nasadzeń wokół miejsc zamieszkania Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zawiadomienie – XIV sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 19.02.2020 Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno Szczegóły