Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zarządzenie Nr 65.2019 Wójta Gminy Skrwilno w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 BDO – przypomnienie dla przedsiębiorców wytwarzających odpady Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Zawiadomienie – XII sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Zawiadomienie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Zawiadomienie – XI sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zawiadomienie o uzgodnieniu Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656″ Szczegóły