Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2019 Zawiadomienie – XII sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Zawiadomienie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Zawiadomienie – XI sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zawiadomienie o uzgodnieniu Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656″ Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Rozkład nowych linii komunikacyjnych Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zawiadomienie – X sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zawiadomienie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne Szczegóły