Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2020 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu programów ochrony powietrza oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Informacja o możliwości zakupu sadzonek drzew leśnych na wykonanie zalesień, zadrzewień, założenia plantacji choinkowych i nasadzeń wokół miejsc zamieszkania Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zawiadomienie – XIV sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 19.02.2020 Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zarządzenie Nr 65.2019 Wójta Gminy Skrwilno w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 BDO – przypomnienie dla przedsiębiorców wytwarzających odpady Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Zawiadomienie – XII sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły