Rada Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.10.2021 UCHWAŁA NR XXVI/173/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Artykuł 20.10.2021 Protokół nr XXVI 2021-10-19 Szczegóły
Artykuł 20.10.2021 Protokół nr XXV 2021-09-10 Szczegóły
Artykuł 20.10.2021 Protokół nr XXIV 2021-07-23 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2021 UCHWAŁA NR XXV/172/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 20.10.2021 UCHWAŁA NR XXV/171/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Akty prawne 20.10.2021 UCHWAŁA NR XXIV/170/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Szczegóły
Akty prawne 20.10.2021 UCHWAŁA NR XXIV/169/21RADY GMINY SKRWILNO z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/168/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/167/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 239/3, 291/3, 245/20, 246/8, 918/2, 918/6, 920/2, 920/3 położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/166/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skrwilno na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/165/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/164/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/163/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/162/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania Szczegóły