Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2018 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Przywitowo. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Szczawno. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Borki. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Mościska i Rak. Szczegóły