Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2021 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 239/3, 291/3, 245/20, 246/8, 918/2, 918/6, 920/2, 920/3 położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 21.12.2020 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Skudzawy i Nowe Skudzawy Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Przywitowo. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Szczawno. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Borki. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Mościska i Rak. Szczegóły