Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.11.2021 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 239/3, 291/3, 245/20, 246/8, 918/2, 918/6, 920/2, 920/3 położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 09.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie obwodów łowieckich Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Puszcza Miejska, gmina Rypin Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Skudzawy i Nowe Skudzawy Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Skudzawy i Nowe Skudzawy Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przywitowo Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borki Szczegóły