Ochrona środowiska – ogłoszenia, informacje, aktualności

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 1/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania „Budowa farmy fotowoltaicznej Puszcza Rządowa III…” Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo” Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego. Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin „Budowa farmy fotowoltaicznej Puszcza Rządowa III…” Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania programów ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 16/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 15/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Zawiadomienie o podjęciu postępowania „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo”. Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Zawiadomienie RDOŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy „Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 14/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 13/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 12/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły