Ochrona środowiska – ogłoszenia, informacje, aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 5/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej Puszcza Miejska 10 o mocy wytwórczej do 10 MW”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2020 4/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2020 3/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2020 2/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 1/2020 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania „Budowa farmy fotowoltaicznej Puszcza Rządowa III…” Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo” Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego. Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin „Budowa farmy fotowoltaicznej Puszcza Rządowa III…” Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania programów ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 16/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły