Ochrona środowiska – ogłoszenia, informacje, aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2019 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania programów ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 16/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 15/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Zawiadomienie o podjęciu postępowania „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo”. Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Zawiadomienie RDOŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy „Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 14/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 13/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2019 12/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska” Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zawiadomienie o zmianie zakresu przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 11/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 10/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2019 9/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły