Ochrona środowiska – ogłoszenia, informacje, aktualności

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2021 22/2021Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2021 21/2021 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 20.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr ewid. 132, 134 obręb Ruda, położonej w gminie Skrwilno” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2021 20/2021Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2021 19/2021 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2021 18/2021 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Uchwała Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. „uchwała antysmogowa” Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie „Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) wraz infrastrukturą towarzyszącą działka nr 633/1 obręb Sadłowo, gm. Rypin” Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Gminy Skrwilno na lata 2021-2030″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2021 17/2021 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Artykuł 12.08.2021 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia sooś dla „Programu ochrony środowiska dla Gminy Skrwilno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2021 16/2021 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2021 15/2021 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2021 14/2021 Karta informacyjna SIOS Szczegóły