RODO

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2018 Referat finansowy – Klauzule informacyjne Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Umowa cywilnoprawna – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Staż – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Służba przygotowawcza – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Rejestr skarg i wniosków – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Praktyki uczniowskie – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Praktyki studenckie – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Prace społeczne użyteczne – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Prace interwencyjne – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Oświadczenia majątkowe – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Transmisja sesji Rady Gminy Skrwilno – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Korespondencja – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Jubileusz pożycia małżeńskiego – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Udostępnienie informacji publicznej – Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Impreza masowa – Klauzula informacyjna Szczegóły