Miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Przeterminowane leki przynieś do apteki

Masz lekarstwa, które od lat zalegają w domowej apteczce? Zrób z nimi porządek i oddaj w jednym z kilku punktów znajdujących się na terenie Gminy Skrwilno. Zrobisz to bezpłatnie.

Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne: syropy, krople oraz roztwory w szczelnie zamkniętych opakowaniach, pozbawionych tekturowych pudełek oraz aerozole.

Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów ani używanych gazików i pieluchomajtek.

Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ !! – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub do  niebieskiego „dzwonu„.

Przeterminowane i niepotrzebne leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w poniższych aptekach:

 1. „Apteka Pod Łabędziem”

ul. Kasztanowa 2
87-510 Skrwilno

 1.  „Przy przychodni” Punkt apteczny

Okalewo 137 / 1
87-510 Skrwilno


Selektywna zbiórka odpadów

Lokalizacja
pojemników (dzwonów) do selektywnej zbiórki odpadów
Gmina Skrwilno

Lp. Nazwa miejscowości Ilość pojemników do segregacji
Plastik Szkło Makulatura
1. Kotowy OSP 2 1
2. Okalewo Pałac 2 1
3. Okalewo Szkoła Podstawowa 3 2 1
4. Rak Świetlica 2 1
5. Skrwilno cmentarz 9 7
6. Skrwilno Zespół Szkół 3 3  1
7. Skrwilno U.G. 1 1 1
8. Skrwilno Targowisko Gminne 6
9. Skrwilno Spółdzielnia mieszkaniowa „SKRWA” 9 3  3
10. Skrwilno PSZOK ul. Kościelna 43 4 3 3
11. Skudzawy Szkoła Podstawowa 1 1 1
12. Urszulewo przy remizie OSP 1 1 1
13. Urszulewo przy drodze w kierunku Skudzaw MSZOKP 3 2 1

Częstotliwość  wywozu co drugi tydzień

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory – oddajemy w kilku miejscach w naszej Gminie do specjalnie do tego celu wyznaczonych, oznakowanych pojemników:

 • Urząd Gminy
  ul. Rypińska 7
  87-510 Skrwilno
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie
  ul. Bieżuńska 16
  87-510 Skrwilno
 • Szkoła Podstawowa w Okalewie
  Okalewo 62
  87-510 Skrwilno
 • Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Skudzawach
  Skudzawy 27
  87-510 Skrwilno

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

Każda bateria i akumulator wrzucone do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powodują zagrożenie dla środowiska. Jedna guzikowa bateria srebrowa może skazić 1 m³ gleby lub zatruć 400 litrów wody i wywołać w nich istotne zmiany ekologiczne.

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem “Zużyte baterie”.

P1210746

Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – oddajemy do sprzedawców podczas zakupu nowego sprzętu, sprzedawca zobowiązany jest odebrać od kupującego sprzęt danego typu w takiej samej ilości jaka podlega zakupowi, sprzęt można również oddać podczas zbiórek objazdowych.

Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>