Obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu RP

W wyborach do PE, Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP powołuje się tylko jedną komisję w danym obwodzie (bez podziału na dzienną i nocną, czyli ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia jego wyników, które są powoływane wyłącznie podczas wyborów samorządowych).

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmować: urzędnik wyborczy dla gminy Skrwilno p. Anna Katarzyna Ostrowska oraz sekretarz gminy p. Janusz Szmytkowski w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w godzinach: 7.3o – 15.3o (pokój nr 21) najpóźniej do dnia 13 września 2019 r. (13 września wyjątkowo do godz. 15.oo). 

Zgłoszenie kandydata nie gwarantuje powołania w skład komisji przez Komisarza Wyborczego (zob. pkt. 2-3 poniżej)­­*.

Zależnie od liczby zgłoszeń kandydatów do OKW przewiduje się:

  1. Powołanie przez Komisarza Wyborczego składów OKW w przewidzianej liczbie członków najpóźniej 23 września 2019 r.
  2. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych – o ile zajdzie taka konieczność (informacja zostanie przesłana smsem pełnomocnikom lub upoważnionym w piątek 13 września do godz. 19.oo).
  3. Losowanie do składów OKW – o ile zajdzie taka konieczność. Informacje będą podane w BIP, a nieobecność przedstawicieli komitetów nie wstrzymuje losowania.
  4. Uzupełnienie składów OKW przez Komisarza Wyborczego we Włocławku kandydatami zgłoszonymi samodzielnie – o ile zajdzie taka konieczność.

W załączniku druki zgłoszeń.


Wykaz OKW na terenie Gminy Skrwilno
(OKW Nr 1, 2 i 6 są 9-osobowe, Nr 3, 4 i 5: 7-osobowe)

OKW Nr 1 w Skrwilnie (Zespół Szkół w Skrwilnie – 9 osób)
OKW Nr 2 w Skrwilnie (Urząd Gminy w Skrwilnie – 9 osób)
OKW Nr 3 w Skudzawach (Szkoła Podstawowa w Skudzawach – 7 osób)
OKW Nr 4 w Okalewie (Szkoła Podstawowa w Okalewie – 7 osób)
OKW Nr 5 w Okalewie (Szkoła Podstawowa w Okalewie – 7 osób)
OKW Nr 6 w Skrwilnie (Zespół Szkół w Skrwilnie – 9 osób)

Wszystkie lokale wyborcze na terenie gminy Skrwilno są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.


 

* Nie dotyczy zgłoszeń dokonanych przez PiS i PSL.

 


Szczegółowe informacje, jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej (OKWw głosowaniu do Sejmu i Senatu RP, znajdą się na stronach PKW.


WYSOKOŚĆ DIET dla członków OKW:

Przewodniczący OKW – 500 zł
Zastępca przewodniczącego OKW – 400 zł
Członek OKW – 350 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian