Petycja 2/2018

Data złożenia petycji: 19.04.2018 r.
Podmiot wnoszący petycję: –
Skan petycji: Petycja 2.2018
Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź (UG.152.2.2018.JS)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian