Podatek leśny

Podatek leśny

Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować wzory Rady Gminy Skrwilno.

Zgłoszenie:     gruntów leśnych do opodatkowania
zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego
zgłoszenie sprzedaży

(symbol FN.3122)

a)    Opis sprawy: Sprawa dotyczy opodatkowania lasów przez właścicieli lasów, posiadaczy samoistnych lasów, użytkowników wieczystych lasów, posiadaczy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

b)    Wymagane dokumenty:

  • Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 (osoby fizyczne)
  • Deklaracja na podatek leśny DL-1 (osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe)

c)    Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna: Urząd Gminy Skrwilno – pok. nr 7, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

d)    Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

e)    Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

f)    Podstawa prawna: art. 1-2 oraz art. 6 ust. 2 i 5 ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.) oraz art. 207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

g)    Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Skrwilno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

h)    Inne informacje:
Osoby fizyczne: w wyniku zgłoszenia gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenia korekty wymiaru lub sprzedaży gruntów organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru lub zmiany wymiaru podatku leśnego za dany rok podatkowy
Osoby prawne: organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym składanej deklaracji. Organ podatkowy dodatkowo może żądać okazania np. aktu notarialnego, umowy dzierżawy, postanowienia sądu lub innego dokumentu potwierdzającego dane wykazane w informacji podatkowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>