Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować wzory Rady Gminy Skrwilno.

Zgłoszenie:     nieruchomości do opodatkowania
korekty wymiaru podatku od nieruchomości
sprzedaży nieruchomości

(symbol FN.3120)

a)    Opis sprawy: dotyczy opodatkowania gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez: właścicieli nieruchomości, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych gruntów, posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy.

b)    Wymagane dokumenty:

  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości  IN-1 (osoby fizyczne).
  • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe).

c)   Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna z załatwienie sprawy:
Urząd Gminy Skrwilno – pok. nr 7, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

d)    Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

e)    Opłaty: Nie podlega opłacie.
f)    Podstawa prawna: art. 2, 3, 4 oraz  art. 6  ust. 1 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) oraz art. 207 i 254 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

g)    Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrwilno, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

h)    Inne informacje:
Osoby fizyczne: w wyniku zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania, zgłoszenia korekty wymiaru lub sprzedaży nieruchomości organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru lub zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy.
Osoby prawne: organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym składanej deklaracji.
Organ podatkowy może żądać okazania np. aktu notarialnego, postanowienia sądu,  umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane wykazane w informacji podatkowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>