Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku ZS w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem

Zakończenie budowy Gimnazjum w Skrwilnie

„Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem”

c_150_100_16777215_0___images_stories_galerie_w_artykulach_Inwestycje_Gimnazjum_15.10.2013_P1220296.JPGW dniu 15 października 2013 roku zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawca inwestycji – P.H.U. BUDOMEX Dariusz Rzeszotarski, ul Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, zgodnie z umową wykonał szereg zaawansowanych prac związanych z budową i wyposażeniem Gimnazjum w Skrwilnie oraz przebudową, dobudową i wyposażeniem części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:

  1. Budowa budynku gimnazjum wraz z łącznikami prowadzącymi do bryły głównej budynku Zespołu Szkół oraz wybudowanej 2010 roku hali sportowej wraz z wyposażeniem.

            Budynek gimnazjum składa się z trzech brył: bryły głównej o podstawowej funkcji dydaktyczno – administracyjnej, naziemnego łącznika do hali sportowej oraz nadziemnego łącznika do istniejącej szkoły na poziomie I-ego piętra. Bryła główna gimnazjum składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonano szereg prac związanych z poprowadzeniem dróg pieszych oraz dojazdu kołowego dwustronnego do budynku od strony istniejącego przedszkola. Budynek gimnazjum został podłączony za pomocą przyłączy do istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz elektrycznej. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania obiekt zasilany jest w ciepło ze wspólnej kotłowni zlokalizowanej w istniejącym budynku szkoły. W budynku gimnazjum, wg projektu budowlano-wykonawczego inwestycji, zaproponowano następujący podział sal lekcyjnych: pracowania komputerowa, 2 klasy matematyczne, 2 klasy języka polskiego, pracownia fizyko-chemiczna, klasa historyczna, klasa geograficzna, klasa biologiczna, pracownia języków obcych, pokój nauczycielski. Sale lekcyjne wyposażono w następujące elementy: tablica szkolna, tablica trójdzielna zielona – tryptyk (9 szt.), biurko dla nauczyciela (10 szt.), krzesło tapicerowane dla nauczyciela (10 sz.), stolik dla komputera (20 szt.), stolik dla uczniów regulowany (150 szt.), krzesło ucznia (270 szt.), regały (9 kpl), przyrządy tablicowe (3 kpl), wyposażenie multimedialne (2 kpl), stół 16-osobowy dla nauczycieli, krzesło tapicerowane dla nauczycieli (16 szt.), szafki na dzienniki, szafy ubraniowe (3 szt.).

  1. Przebudowa wraz z dobudową części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem:

            W ramach projektu przebudowano jeden człon budynku głównego Zespołu Szkół w Skrwilnie, który został wybudowany w latach 1930 – 1935 jako część mieszkalna dla zatrudnionej kadry nauczycielskiej. Składa się on z dwóch kondygnacji nadziemnych i poddasza nieużytkowego, bez podpiwniczenia. W ramach prac budowlanych wykonano rozebranie niniejszego członu budynku do wysokości nadproży otworów okiennych parteru wraz ze stropami. Na bazie pozostałych ścian usytuowano nowe stropy, ściany i stropodach z dodatkową klatką schodową i wiatrołapem od strony wschodniej bryły. Obiekt został dostosowany dla osób niepełnosprawnych przez windę kabinową usytuowaną w budynku gimnazjum obsługującą wszystkie poziomy budynku. Budynek został podłączony za pomocą przyłączy do istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz elektrycznej. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania obiekt zasilany jest w ciepło z wspólnej kotłowni zlokalizowanej w istniejącym budynku szkoły. Pomieszczenia przebudowanego obiektu Zespołu Szkół wg projektu budowlano – wykonawczego inwestycji to: klasa matematyczna, sala nauczania początkowego, kuchnia, zmywalnia, obieralnia, magazyn produktów suchych z urządzeniami chłodniczymi, szatnia, magazyn ziemniaków i warzyw. Przebudowany obiekt Zespołu Szkół wyposażono z następujące elementy: tablica trójdzielna zielona – tryptyk (2 szt.), biurko dla nauczyciela (2 szt.), krzesło tapicerowane dla nauczyciela (2 szt.), stolik dla uczniów regulowany (25 szt.), krzesło ucznia (50 szt.), regały (2 kpl), przyrządy tablicowe (2 kpl), trzon kuchenny, patelnia elektryczna, taboret elektryczny, kocioł warzelny elektryczny, bemar elektryczny wodny, regał ciekowy do przechowywania garnków, stół z szafką i szufladami, stół z półką, stół z szafkami, szafki kuchenne wiszące, szafki kuchenne przelotowe, stół odbiorczy na czyste naczynia, szafa chłodnicza (2 szt.), regał magazynowy, zamrażarka skrzyniowa, szafki odzieżowe dwudzielne (3 szt.), podest magazynowy (3 szt.).

Całkowity koszt inwestycji – 3.311.846,00 zł

Koszty kwalifikowalne inwestycji – 2.465.630,50 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1.602.659,82 zł

Budżet Gminy Skrwilno – 1.709.186,18 zł

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1

Trwają prace związane z realizacją projektu pn.” „ Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawca inwestycji firma BUDOMEX z Sierpca zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje roboty budowlane związane z budową gimnazjum oraz przebudową części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie.

Do tej pory wykonano szereg prac ogólnobudowlanych parteru, I piętra budynku gimnazjum oraz łącznika do Hali Sportowej. Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w przebudowywanej części istniejącego budynku szkoły. W kolejnych etapach prac wzniesione zostaną ściany II piętra gimnazjum oraz wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane związane z przebudową części budynku szkoły i łącznikiem do istniejącej szkoły.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery2 gallery2 gallery2
gallery2 gallery2 gallery2
gallery2

Budowa gimnazjum oraz przebudowa części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem

Zdjęcie

„Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Przedmiotem projektu jest budowa gimnazjum dla 200 uczniów oraz 10 osób kadry nauczycielskiej, administracyjnej i technicznej oraz przebudowa wraz z dobudową jednego z członów istniejącego budynku głównego Zespołu Szkół w Skrwilnie, który powstał w latach 1930 – 1935 jako część mieszkalna dla zatrudnionej kadry nauczycielskiej. W zakres niniejszego projektu wchodzi również zakup niezbędnego wyposażenia powstałej infrastruktury edukacyjnej.

W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

  1. Budowa budynku gimnazjum wraz z łącznikami prowadzącymi do bryły głównej budynku Zespołu Szkół oraz wybudowanej 2010 roku hali sportowej wraz z wyposażeniem.

    Projektowany obiekt będzie składał się z trzech brył: bryły głównej o podstawowej funkcji dydaktyczno – administracyjnej, naziemnego łącznika do hali sportowej oraz nadziemnego łącznika do istniejącej szkoły na poziomie I-ego piętra. Bryła główna planowanego gimnazjum będzie składała się z trzech kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przewiduje się również wykonanie dojazdu kołowego dwustronnego do budynku od strony istniejącego przedszkola oraz dróg pieszych.

Tabela 1. Zestawienie danych projektowanego budynku gimnazjum

Zdjęcie

Budynek zostanie podłączony za pomocą przyłączy do istniejącej sieci wod. – kan. oraz elektrycznej. W zakresie instalacji c.o. obiekt zasilany będzie w ciepło ze wspólnej kotłowni zlokalizowanej w istniejącym budynku szkoły.
W budynku gimnazjum, wg projektu budowlano-wykonawczego inwestycji, zaproponowano następujący podział sal lekcyjnych: pracowania komputerowa, 2 klasy matematyczne, 2 klasy języka polskiego, pracownia fizyko-chemiczna, klasa historyczna, klasa geograficzna, klasa biologiczna, pracownia języków obcych, pokój nauczycielski.
Sale lekcyjne planuje się wyposażyć w następujące elementy: tablica szkolna, tablica trójdzielna zielona – tryptyk (9 szt.), biurko dla nauczyciela (10 szt.), krzesło tapicerowane dla nauczyciela (10 sz.), stolik dla komputera (20 szt.), stolik dla uczniów regulowany (150 szt.), krzesło ucznia 9270 szt.), regały (9 kpl), przyrządy tablicowe (3 kpl), wyposażenie multimedialne (2 kpl), stół 16-osobowy dla nauczycieli, krzesło tapicerowane dla nauczycieli (16 szt.), szafki na dzienniki, szafy ubraniowe (3 szt.).

  1. Przebudowa wraz z dobudową części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem:

    W ramach projektu zostanie przebudowany jeden człon budynku głównego Zespołu Szkół w Skrwilnie, który został wybudowany w latach 1930 – 1935 jako część mieszkalna dla zatrudnionej kadry nauczycielskiej. Składa się on z dwóch kondygnacji nadziemnych i poddasza nieużytkowego, bez podpiwniczenia. Bryła podlegająca planowanej przebudowie posiada częściowe podpiwniczenie. W ramach przedmiotowych prac przewiduje się rozebranie niniejszego członu budynku do wysokości nadproży otworów okiennych parteru wraz ze stropami. Na bazie pozostałych ścian planuje się postawienie nowych stropów, ścian i stropodachu z dodatkową klatką schodową i wiatrołapem od strony wschodniej bryły.

Tabela 2. Zestawienie danych przebudowanej części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie

Zdjęcie

       Obiekt został dostosowany dla osób niepełnosprawnych przez windę kabinową przewidzianą w projektowanym budynku gimnazjum obsługującą wszystkie poziomy budynku.

    Budynek zostanie podłączony za pomocą przyłączy do istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz elektrycznej. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania obiekt zasilany będzie w ciepło z wspólnej kotłowni zlokalizowanej w istniejącym budynku szkoły.

    Planowane pomieszczenia przebudowanego obiektu Zespołu Szkół wg projektu budowlano – wykonawczego inwestycji to: klasa matematyczna, sala nauczania początkowego, kuchnia, zmywalnia, obieralnia, magazyn produktów suchych z urządzeniami chłodniczymi, szatnia, magazyn ziemniaków i warzyw.

            Przebudowany obiekt Zespołu Szkół zostanie wyposażony z następujące elementy: tablica trójdzielna zielona – tryptyk (2 szt.), biurko dla nauczyciela (2 szt.), krzesło tapicerowane dla nauczyciela (2 szt.), stolik dla uczniów regulowany (25 szt.), krzesło ucznia (50 szt.), regały (2 kpl), przyrządy tablicowe (2 kpl), trzon kuchenny, patelnia elektryczna, taboret elektryczny, kocioł warzelny elektryczny, bemar elektryczny wodny, regał ciekowy do przechowywania garnków, stół z szafką i szufladami, stół z półką, stół z szafkami, szafki kuchenne wiszące, szafki kuchenne przelotowe, stół odbiorczy na czyste naczynia, szafa chłodnicza (2 szt.), regał magazynowy, zamrażarka skrzyniowa, szafki odzieżowe dwudzielne (3 szt.), podest magazynowy (3 szt.).

Zdjęcie

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>