Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Skrwilno

W dniu wyborów 21 października 2018 r. wszystkie lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.oo – 21.oo.

Obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania pracują od godz. 6.oo.

Obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania pracują od godz. 20.45.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian