Stawka opłaty za odpady komunalne

W związku z Uchwałą Nr V/33/19  Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. wzrastają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2019 roku będą obowiązywać następujące miesięczne stawki opłaty za odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

Lp. Od gospodarstwa domowego segreguję nie segreguję
1. jednoosobowego 12,00 zł 24,00 zł
2. liczącego od 2 do 3 osób 25,00 zł 50,00 zł
3. liczącego 4 i więcej osób 35,00 zł 70,00 zł

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

  • zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
  • właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy Gminy Skrwilno nr 27 9546 0004 2004 0020 0101 0001 w Banku Spółdzielczym w Skępem O/Skrwilno, albo u sołtysa.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Skrwilno pokój nr 9.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>