Stawki opłat za odpady komunalne

W związku z Uchwałą Nr V/33/19  Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. wzrastają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2019 roku będą obowiązywać następujące miesięczne stawki opłaty za odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

Lp. Od gospodarstwa domowego segreguję nie segreguję
1. jednoosobowego 12,00 zł 24,00 zł
2. liczącego od 2 do 3 osób 25,00 zł 50,00 zł
3. liczącego 4 i więcej osób 35,00 zł 70,00 zł

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

 • zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
 • właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy Gminy Skrwilno nr 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025 w Banku Spółdzielczym w Skępem O/Skrwilno, albo u sołtysa.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy złożyć nową deklaracje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Nieruchomości niezamieszkałe

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy lokale gastronomiczne, działki itp.) opłata będzie zależała od objętości, liczby pojemników i stawki. Opłata za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zbieranych w sposób nieselektywny:

 • 120 litrów – 30,00 zł;
 • 240 litrów – 58,00 zł;
 • 1100 litrów – 260,00 zł;

Opłata za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny:

 • 120 litrów – 15,00 zł;
 • 240 litrów – 29,00 zł;
 • 1100 litrów – 130,00 zł;

 

Nieruchomości letniskowe

W związku z Uchwałą Nr XII/86/19  Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 grudnia 2019 r. wzrastają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać następujące ryczałtowe stawki opłaty za odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

– odpady komunalne zbierane selektywnie:

 • 150,00 zł

– nie wypełniono obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

 • 450,00 zł;

Roczną opłatę uiszcza się z góry w terminie do 30 kwietnia w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skrwilno nr 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025 w Banku Spółdzielczym w Skępem o/Skrwilno lub u sołtysa.

 

Odpady zebrane w sposób selektywny z tych nieruchomości zostaną odebrane w ramach tej opłaty.
Właściciel nieruchomości potwierdza selektywną zbiórkę odpadów na terenie nieruchomości poprzez zaznaczenie pozycji (rubryka G poz. 27 ) w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do deklaracji można dołączyć także oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego, wtedy z terenu tej nieruchomości nie będą odbierane odpady biodegradowalne (np. odpady kuchenne, liście, trawy, resztki żywności) w osobnym worku.

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości związanych z wypełnieniem lub  składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomocą służy Sebastian Czapiewski pod nr telefonu 54 270 00 12 wew. 19 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno (pok. nr 9).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>