Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy XXXIV/216/18 21.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/216/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIV/215/18 21.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/215/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2018 roku Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIV/214/18 21.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/214/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIV/213/18 21.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/213/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIII/212/18 27.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/212/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIII/211/18 27.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/211/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów,logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIII/210/18 27.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/210/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów,logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIII/209/18 27.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/209/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skarg na uchwałę Rady Gminy Skrwilno Nr XXVIII/182/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i Rak. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXII/208/18 07.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/208/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXII/207/18 07.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/207/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat związanych ze stosowaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXII/206/18 07.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/206/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXII/205/18 07.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/205/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
« »