Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy XXXVIII/240/18 06.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/240/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVIII/239/18 06.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/239/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVIII/238/18 06.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/238/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVIII/237/18 06.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/237/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVIII/236/18 06.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/236/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno na okres trwania taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVIII/235/18 06.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/235/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno ( odcinek Klepczarnia – Skudzawy) od km 4+022 do km 5+222 (dł. 1,5 km)” Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVIII/234/18 06.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/234/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVII/233/18 28.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVII/233/2018 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVII/232/18 28.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVII/232/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVII/231/18 28.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVII/231/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVII/230/18 28.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVII/230/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVII/229/18 28.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVII/229/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVII/228/18 28.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVII/228/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVI/227/18 21.05.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVI/227/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Skrwilno do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVI/226/18 21.05.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVI/226/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 »