Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy XV/109/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/109/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/108/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/108/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Domowi Kultury w Skrwilnie Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/107/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/107/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/106/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/106/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrwilnie, jako samorządowej instytucji kultury Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/105/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/105/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie z siedzibą w Okalewie Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/104/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/104/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/103/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/103/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/102/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/102/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/101/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/101/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XV/100/20 28.05.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/100/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XIV/99/20 19.03.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/99/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XIV/98/20 19.03.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/98/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2020 roku Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XIV/97/20 19.03.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/97/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Skrwilnie Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XIV/96/20 19.03.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/96/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XIV/95/20 19.03.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/95/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021r. Szczegóły
« 1 2 3 10 11 »