Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy IV/28/19 18.01.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/28/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Uchwały Rady Gminy IV/27/19 18.01.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy IV/26/19 18.01.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy IV/25/19 18.01.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/25/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy III/24/18 19.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/24/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/23/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/23 /18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/22/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr II/22/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/21/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr II/21/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do złożenia zgodnego wniosku wszystkich członków związku w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Rypińskich Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/20/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/20/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Skrwilno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/19/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/19/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Skrwilno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/18/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/18/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/17/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/16/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2024 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/15/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy II/14/18 05.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »