Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy XIII/92/19 20.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIII/92/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XIII/91/19 20.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIII/91/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019-2026 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XIII/90/19 20.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIII/90/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XII/89/19 10.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XII/89/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XII/88/19 10.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XII/88/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skrwilno na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XII/87/19 10.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XII/87/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XII/86/19 10.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XII/86/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XII/85/19 10.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XII/85/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XII/84/19 10.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XII/84/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019-2026 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XII/83/19 10.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XII/83/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XII/82/19 10.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XII/82/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XI/81/19 21.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/81/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XI/80/19 21.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/80/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie z siedzibą w Okalewie Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XI/79/19 21.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/79/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/2 i 221/3 położonych w miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XI/78/19 21.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Skrwilno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 8 9 »