Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy I/8/18 20.11.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr I/8/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady Szczegóły
Uchwały Rady Gminy I/7/18 20.11.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr I/7/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Szczegóły
Uchwały Rady Gminy I/6/18 20.11.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr I/6/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Uchwały Rady Gminy I/5/18 20.11.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr I/5/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy Szczegóły
Uchwały Rady Gminy I/4/18 20.11.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr I/4/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy I/3/18 20.11.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr I/3/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy I/2/18 20.11.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr I/2/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy I/1/18 20.11.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr I/1/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XL/247/18 18.10.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XL/247/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 października 2018 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XL/246/18 18.10.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XL/246/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Brodnickiemu Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka na realizację zadania publicznego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIX/245/18 10.10.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIX/245/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIX/244/18 10.10.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIX/244/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIX/243/18 10.10.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIX/243/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 października 2018 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIX/242/18 10.10.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXXIX/ 242/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Brodnickiemu Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka na realizację zadania publicznego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIX/241/18 10.10.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIX/241/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 »