Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy VI/49/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/48/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/47/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/46/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/45/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/45/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/2 i 221/3 położonych w miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/44/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/44/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/43/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/42/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/42/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokracje w Skudzawach. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/41/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/41/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/40/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2024 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy VI/39/19 04.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/39/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/38/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/37/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/36/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023” Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/35/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/35/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Szczegóły
« 1 2 3 6 7 »