Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Wójta 49/2021 26.05.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 49/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Skrwilno Szczegóły
Zarządzenia Wójta 39a.2020 30.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 39a /2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2020 r w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Szczegóły
Zarządzenia Wójta 51.2020 15.12.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w 2021 r. Szczegóły
Zarządzenia Wójta 72.2019 30.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Szczegóły
Zarządzenia Wójta 10/2019 01.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 10.2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Skudzawach Szczegóły
« »