Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
11.07.2019 25.07.2019 Stanowisko ds. obronnych, wojskowych, ppoż. i profilaktyki uzależnień Szczegóły
29.04.2019 13.05.2019 Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw obronnych, wojskowych, ppoż. i działalności gospodarczej Szczegóły
« »