Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
23.04.2018 Karty informacyjne SIOS pozwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
04.04.2018 Karty informacyjne SIOS zezwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
22.03.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew Szczegóły
28.03.2018 Karty informacyjne SIOS o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia "Budowa budynku inwentarskiego (tuczarni) na działce 55/1 i 60/5 w miejscowości Przywitowo, Gmina Skrwilno." Szczegóły
12.03.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew Szczegóły
« »