Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.06.2020 Karty informacyjne SIOS Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy. Szczegóły
05.06.2020 Karty informacyjne SIOS zezwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
14.05.2020 Karty informacyjne SIOS Usunięcie drzew Szczegóły
28.04.2020 Karty informacyjne SIOS Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy. Szczegóły
21.01.2020 Karty informacyjne SIOS „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 454/4 w miejscowości Zofiewo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
17.07.2019 Karty informacyjne SIOS „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 454/4 w miejscowości Zofiewo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
03.09.2019 Karty informacyjne SIOS o udzieleniu zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce 665/1 obręb Skrwilno- cmentarz parafialny Szczegóły
16.08.2019 Karty informacyjne SIOS o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno Szczegóły
14.08.2019 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew rosnących na działce nr 3178 obręb Skrwilno Szczegóły
02.08.2019 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew rosnących na działce 665/1 obręb Skrwilno- cmentarz parafialny Szczegóły
10.06.2019 Karty informacyjne SIOS „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 454/4 w miejscowości Zofiewo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
09.07.2019 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno Szczegóły
26.06.2019 Karty informacyjne SIOS o zezwoleniu na usunięcie drzew z działki 3163/6 obręb Skrwilno Szczegóły
19.06.2019 Karty informacyjne SIOS o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2220C Okalewo – Skrwilno - gr. woj. /Dziki Bór/ Szczegóły
03.06.2019 Karty informacyjne SIOS Usunięcie drzew z działki 3163/6 obręb Skrwilno Szczegóły
« 1 2 3 »