Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
09.07.2019 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno Szczegóły
26.06.2019 Karty informacyjne SIOS o zezwoleniu na usunięcie drzew z działki 3163/6 obręb Skrwilno Szczegóły
19.06.2019 Karty informacyjne SIOS o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2220C Okalewo – Skrwilno - gr. woj. /Dziki Bór/ Szczegóły
03.06.2019 Karty informacyjne SIOS Usunięcie drzew z działki 3163/6 obręb Skrwilno Szczegóły
13.05.2019 Karty informacyjne SIOS „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 454/4 w miejscowości Zofiewo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
09.05.2019 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2220C Okalewo – Skrwilno - gr. woj. /Dziki Bór/ Szczegóły
23.04.2019 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno Szczegóły
22.03.2019 Karty informacyjne SIOS o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości oznaczonej nr 358/2 (Jezioro Urszulewskie) obręb Urszulewo Szczegóły
04.03.2019 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno Szczegóły
20.02.2019 Karty informacyjne SIOS Usunięcie drzew z nieruchomości oznaczonej nr 358/2 (Jezioro Urszulewskie) obręb Urszulewo Szczegóły
10.07.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej nr 2219C Kotowy - Skudzawy Szczegóły
25.06.2018 Karty informacyjne SIOS o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
22.06.2018 Karty informacyjne SIOS o umorzeniu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
12.06.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew Szczegóły
05.06.2018 Karty informacyjne SIOS Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44483 Skrwilno na działce o nr ewid. 245/20 położonej w miejscowości Skrwilno, gm. Skrwilno. Szczegóły
« 1 2 »