Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.07.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej nr 2219C Kotowy - Skudzawy Szczegóły
25.06.2018 Karty informacyjne SIOS o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
22.06.2018 Karty informacyjne SIOS o umorzeniu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
12.06.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew Szczegóły
05.06.2018 Karty informacyjne SIOS Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44483 Skrwilno na działce o nr ewid. 245/20 położonej w miejscowości Skrwilno, gm. Skrwilno. Szczegóły
11.06.2018 Karty informacyjne SIOS Zezwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
18.05.2018 Karty informacyjne SIOS Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym na działce o nr ew. 87 w miejscowości Rak, gmina Skrwilno, pow. rypiński, woj. kujawsko – pomorskie Szczegóły
10.05.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew Szczegóły
23.04.2018 Karty informacyjne SIOS pozwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
04.04.2018 Karty informacyjne SIOS zezwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
22.03.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew Szczegóły
28.03.2018 Karty informacyjne SIOS o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia "Budowa budynku inwentarskiego (tuczarni) na działce 55/1 i 60/5 w miejscowości Przywitowo, Gmina Skrwilno." Szczegóły
12.03.2018 Karty informacyjne SIOS usunięcie drzew Szczegóły
« »