Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
21.10.2019 05.11.2019 „Przebudowa drogi gminnej nr 120425C Skudzawy – Urszulewo ETAP II – od km 0+000 do km 2+300 odcinek od km 0+000 do km 1+390”. Szczegóły
13.05.2019 28.05.2019 „Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy.” Szczegóły
« »