Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
09.11.2021 24.11.2021 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. ETAP II – Wykonanie zagospodarowania terenu Gminnego Targowiska w Skrwilnie. Szczegóły
29.10.2021 15.11.2021 Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo. Szczegóły
13.08.2021 30.08.2021 „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą. ETAP I – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej.” Szczegóły
20.05.2021 31.05.2021 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. ETAP I – Zakup ładowarki kołowej z osprzętem na potrzeby Gminnego Targowiska w Skrwilnie. Szczegóły
27.04.2021 12.05.2021 „Budowa drogi gminnej Nr 120414C – Skrwilno – Mościska”. Szczegóły
11.02.2021 26.02.2021 „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno.” Szczegóły
12.11.2020 23.11.2020 Konkurs na : Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo, gmina Skrwilno. Szczegóły
06.11.2020 18.11.2020 „Zakup paliw płynnych na lata 2021 i 2022 do pojazdów będących własnością Gminy Skrwilno.” Szczegóły
21.10.2020 04.11.2020 Doposażenie w brakujący sprzęt specjalistyczny, umożliwiający sprawne działanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Skrwilno. Szczegóły
21.09.2020 07.10.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skrwilno w latach 2021 i 2022 Szczegóły
13.01.2020 29.01.2020 „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury.” Szczegóły
21.10.2019 05.11.2019 „Przebudowa drogi gminnej nr 120425C Skudzawy – Urszulewo ETAP II – od km 0+000 do km 2+300 odcinek od km 0+000 do km 1+390”. Szczegóły
13.05.2019 28.05.2019 „Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy.” Szczegóły
« »