Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
13.05.2019 28.05.2019 „Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy.” Szczegóły
10.04.2019 26.04.2019 „Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy.” Szczegóły
05.04.2019 24.04.2019 „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Skrwilno” Szczegóły
03.04.2019 15.04.2019 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skrwilno Szczegóły
02.04.2019 17.04.2019 Budowa miejsc rekreacji w Gminie Skrwilno. Szczegóły
14.03.2019 29.03.2019 Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy. Szczegóły
28.01.2019 14.02.2019 „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 1 – od km 3+161.05 do km 6+008.59”. Szczegóły
23.01.2019 11.02.2019 Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilno. Szczegóły
14.11.2018 30.11.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skrwilno. Szczegóły
24.07.2018 08.08.2018 Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Skrwilno. Szczegóły
18.07.2018 27.07.2018 Doposażenie w brakujący sprzęt specjalistyczny, umożliwiający sprawne działanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Skrwilno. Szczegóły
29.06.2018 17.07.2018 Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Skrwilno. Szczegóły
18.05.2018 30.05.2018 Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skrwilno Szczegóły
09.04.2018 19.04.2018 Konkurs na: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilno. Szczegóły
« »