UCHWAŁA NR XIX/142/20 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym
  • Pozycja w dzienniku urzędowym
  • Nr aktu prawnego XIX/142/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 9, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194) oraz art. 13 ust. 1, 2, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian