Wybory

Wybory – głosowanie poza miejscem zameldowania na pobyt stały

Jeśli chcesz głosować poza miejscem swojego zameldowania – masz 3 możliwości:

 1. Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie:
 • w której mieszkasz lub przebywasz na stałe, ale zameldowanie na pobyt stały posiadasz w innej gminie,
 • w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która nigdzie nie jest zameldowana na pobyt stały

Możesz być tylko w jednym rejestrze wyborców.
Do rejestru wyborców wpisany zostajesz na stałe. Jeśli chcesz zmienić miejsce głosowania tylko na najbliższe wybory – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Uwaga! Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego wpisania do rejestru wyborców. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wójt podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 • pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego albo paszportu.
 1. Dopisz się do spisu wyborców jeśli:
 • chcesz głosować na obszarze gminy w której czasowo przebywasz i znasz adres pobytu (nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach na wójta; w wyborach uzupełniających do Senatu stosuje się tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające),
 • w czasie wyborów będziesz przebywać na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

Uwaga! Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport.
 1. Weź zaświadczenie o prawie do głosowania jeśli:
 • chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania i nie znasz adresu, pod którym będziesz w dniu wyborów (nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach na wójta).

Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy: właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek.

Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAW:

 • Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 26 (I piętro), telefon 54 270 00 12 wew. 26

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1316 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 poz. 5 ze zm.)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>