Wydanie odpisu

Wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestrów stanu cywilnego


Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego – WNIOSEK O ODPIS AKTU
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Stanu Cywilnego w Skrwilnie – I piętro, pokój nr 32

Termin załatwienia sprawy

 • do 7 dni roboczych – wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tut. USC
 • do 10 dni roboczych – wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innym USC

Opłaty

 • 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony aktu stanu cywilnego.
 • 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
 • 24 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 • 24 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 • 38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • 38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Uwaga: Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy w sprawach
m.in. alimentacyjnych, przysposobienia, ubezpieczenia
społecznego, zatrudnienia, szkolnictwa.

Opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na konto UG Skrwilno nr:
27 9546 0004 2004 0020 0101 0001 BS Skępe /O Skrwilno


Dodatkowe informacje

 • Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się: osobie, której akt dotyczy lub jej małżonki, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

 • Art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>