Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-03-25 10:19:07 Petycja 1.2020 Szczegóły
2 2020-03-17 09:28:52 Ocena zaopatrzenia i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019 r. Szczegóły
3 2020-03-17 08:47:03 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu programów ochrony powietrza oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych Szczegóły
4 2020-03-16 08:56:15 Informacja o możliwości zakupu sadzonek drzew leśnych na wykonanie zalesień, zadrzewień, założenia plantacji choinkowych i nasadzeń wokół miejsc zamieszkania Szczegóły
5 2020-03-12 11:03:23 Zawiadomienie - XIV sesja Rady Gminy Skrwilno ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję  XIV sesję Rady Gminy Skrwilno… Szczegóły
6 2020-03-11 13:59:02 Zarządzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
7 2020-02-28 08:22:58 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 lutego 2020 r. Szczegóły
8 2020-02-26 14:42:25 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Urzędu Gminy Skrwilno za IV kwartał 2019 Szczegóły
9 2020-02-26 09:20:27 Oświadczenia - 2020 Bejgrowicz Sławomir Błaszczak Kazimierz Budka Franciszek Celebucka Ewa Gorczewski Stanisław Kacprzycka Joanna Kosobudzki Paweł Manelski Jan Medorowski Tomasz Nadolska Małgorzata Różański Jerzy Sztyburska Marlena Tatkowski Piotr, Tatkowski Piotr - korekta… Szczegóły
10 2020-02-25 12:13:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
11 2020-02-19 12:10:42 Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Szczegóły
12 2020-02-19 10:58:44 Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmować: urzędnik wyborczy dla gminy Skrwilno p. Anna Katarzyna Ostrowska oraz sekretarz gminy p. Janusz Szmytkowski w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w godzinach… Szczegóły
13 2020-02-17 13:08:04 Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019 w Urzędzie Gminy w Skrwilnie Szczegóły
14 2020-02-07 12:14:06 Obwody głosowania w gminie Skrwilno Podział Gminy Skrwilno na obwody głosowania dokonany uchwałą XXXIV/214/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. OKW 1 – Zespół Szkół w Skrwilnie, ul. Bieżuńska 16: Sołectwa: Czarnia Duża, Czarnia Mała, Mościska,… Szczegóły
15 2020-02-07 12:07:16 Informacja o miejscu wywieszania obwieszczeń wyborczych Na terenie Gminy Skrwilno bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych jest możliwe na tablicach informacyjnych w sołectwach: Budziska, Czarnia Duża, Czarnia Mała, Kotowy, Mościska, Okalewo, Otocznia, Przywitowo, Ruda, Rak, Skudzawy, Skrwilno,… Szczegóły
« 1 2 3 4 34 35 36 »