Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-25 08:59:05 Petycja 3/2019 Szczegóły
2 2019-03-22 15:03:14 Informacje PKW Strona PKW dotycząca wyborów do PE Szczegóły
3 2019-03-22 11:58:54 3/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
4 2019-03-22 10:57:26 Protokół Nr IV - 18.01.2019 Szczegóły
5 2019-03-22 10:56:17 Protokół Nr III - 19.12.2018 Szczegóły
6 2019-03-22 10:55:03 Protokół Nr II - 5.12.2018 Szczegóły
7 2019-03-22 10:54:07 Protokół Nr I - 20.11.2018 Szczegóły
8 2019-03-20 19:37:17 Informacja dla komitetów wyborczych o miejscach wywieszania obwieszczeń Na terenie Gminy Skrwilno bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych jest możliwe na tablicach informacyjnych w sołectwach: Budziska, Czarnia Duża, Czarnia Mała, Kotowy, Mościska, Okalewo, Otocznia, Przywitowo, Ruda, Rak, Skudzawy, Skrwilno,… Szczegóły
9 2019-03-15 15:05:08 UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady. Szczegóły
10 2019-03-15 15:03:20 UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Szczegóły
11 2019-03-15 15:01:10 UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023” Szczegóły
12 2019-03-15 14:59:14 UCHWAŁA NR V/35/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Szczegóły
13 2019-03-15 14:57:24 UCHWAŁA NR V/34/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2019 roku Szczegóły
14 2019-03-15 14:55:35 UCHWAŁA NR V/33/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
15 2019-03-15 14:53:26 UCHWAŁA NR V/32/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
« 1 2 3 4 21 22 23 »