Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-11-25 10:14:26 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 239/3, 291/3, 245/20, 246/8, 918/2, 918/6, 920/2, 920/3 położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno. Szczegóły
2 2021-11-24 09:52:42 Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Gminy Skrwilno Szczegóły
3 2021-11-23 10:45:06 22/2021Karta informacyjna SIOS Szczegóły
4 2021-11-19 11:21:43 Sprawozdanie z badań wody – 11.2021 r. Szczegóły
5 2021-11-09 11:04:03 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. ETAP II - Wykonanie zagospodarowania terenu Gminnego Targowiska w Skrwilnie. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzona procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno Szczegóły
6 2021-11-09 08:39:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej NR 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od… Szczegóły
7 2021-11-02 00:01:49 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
8 2021-10-29 11:46:48 Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzona procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno Szczegóły
9 2021-10-25 08:09:46 Kwartalna informacja o wykonania budżetu Gminy Skrwilno za III kwartał 2021 rok Szczegóły
10 2021-10-20 15:24:47 21/2021 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
11 2021-10-20 15:17:51 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr ewid. 132, 134 obręb Ruda, położonej w gminie Skrwilno” Szczegóły
12 2021-10-20 14:56:38 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na XXVI sesji w dniu 19.10.2021r. Szczegóły
13 2021-10-20 14:55:10 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na XXV sesji w dniu 10.09.2021r. Szczegóły
14 2021-10-20 14:52:52 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na XXIV sesji w dniu 23.07.2021r. Szczegóły
15 2021-10-20 14:27:16 UCHWAŁA NR XXVI/173/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
« 1 2 3 4 53 54 55 »