Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-04-23 13:25:20 5/2018 Szczegóły
2 2018-04-19 12:42:55 Petycja 2/2018 Data złożenia petycji: 19.04.2018 r. Podmiot wnoszący petycję: – Skan petycji: Petycja 2.2018 Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź (UG.152.2.2018.JS) Szczegóły
3 2018-04-17 09:34:31 ZAWIADOMIENIE - XXXV sesja Rady Gminy Skrwilno Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia  2018r. o godz. 9 00  w Sali Nr 1 Urzędu  Gminy w Skrwilnie, odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Skrwilno, z następującym porządkiem obrad:… Szczegóły
4 2018-04-12 11:42:47 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno. Szczegóły
5 2018-04-09 14:01:53 Konkurs na: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilno. Szczegóły
6 2018-04-09 13:45:13 Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
7 2018-04-04 13:48:45 UCHWAŁA NR XXXIV/216/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno. Szczegóły
8 2018-04-04 13:46:28 UCHWAŁA NR XXXIV/215/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2018 roku Szczegóły
9 2018-04-04 13:44:47 UCHWAŁA NR XXXIV/214/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania. Szczegóły
10 2018-04-04 13:42:29 UCHWAŁA NR XXXIV/213/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
11 2018-04-04 13:37:32 Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie Szczegóły
12 2018-04-04 13:35:24 Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie Szczegóły
13 2018-04-04 12:31:38 4/2018 Szczegóły
14 2018-03-30 08:43:30 3/2018 Szczegóły
15 2018-03-30 08:38:30 2/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 »