Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-10 12:18:25 Postanowienie o zawieszeniu postępowania "Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo”. Szczegóły
2 2019-06-10 12:15:38 Postanowienie o konieczności oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo”. Szczegóły
3 2019-06-10 09:24:07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
4 2019-06-04 12:46:05 7/2019 Karta informacyjna SIOS Szczegóły
5 2019-06-03 10:08:19 Pilnie poszukujemy asystenta rodziny! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie poszukuje osoby na stanowisko Asystenta rodziny (umowa zlecenie) od 1 lipca 2019 roku. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie określone zgodnie z niżej wymienionymi przepisami: –… Szczegóły
6 2019-05-30 12:47:20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
7 2019-05-30 12:39:19 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na VI sesji w dniu 04.04.2019 r. Szczegóły
8 2019-05-30 12:38:17 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na V sesji w dniu 06.03.2019 r. Szczegóły
9 2019-05-30 12:34:14 Petycja 5.2019 Szczegóły
10 2019-05-27 09:37:28 UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
11 2019-05-27 09:34:10 UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
12 2019-05-27 09:30:40 UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno Szczegóły
13 2019-05-27 09:26:02 UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Szczegóły
14 2019-05-27 09:21:06 UCHWAŁA NR VI/45/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/2 i 221/3 położonych w miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno. Szczegóły
15 2019-05-27 09:03:10 UCHWAŁA NR VI/44/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023 Szczegóły
« 1 2 3 4 24 25 26 »