Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-13 13:36:23 Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo” Szczegóły
2 2019-12-13 11:39:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno Szczegóły
3 2019-12-09 09:26:09 Zawiadomienie – XII sesja Rady Gminy Skrwilno Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 9 00  w  sali narad Urzędu Gminy w Skrwilnie, odbędzie się XII sesja Rady Gminy Skrwilno, z następującym porządkiem obrad: Sprawy organizacyjne: a) otwarcie b) przyjęcie protokołu… Szczegóły
4 2019-12-03 09:10:23 Referent ds. finansowych Szczegóły
5 2019-11-29 07:52:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły
6 2019-11-27 10:46:39 Protokół nr XI 2019-11-21 Szczegóły
7 2019-11-27 10:45:31 Protokół nr X 2019-09-13 Szczegóły
8 2019-11-27 10:40:12 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na XI sesji w dniu 21.11.2019 r. Szczegóły
9 2019-11-27 10:38:33 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na X sesji w dniu 13.09.2019 r. Szczegóły
10 2019-11-27 10:21:51 Zawiadomienie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne Szczegóły
11 2019-11-26 11:45:19 UCHWAŁA NR XI/81/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
12 2019-11-26 11:43:38 UCHWAŁA NR XI/80/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie z siedzibą w Okalewie Szczegóły
13 2019-11-26 11:35:05 UCHWAŁA NR XI/79/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/2 i 221/3 położonych w miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno Szczegóły
14 2019-11-26 11:32:56 UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Skrwilno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
15 2019-11-26 11:31:15 UCHWAŁA NR XI/77/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
« 1 2 3 4 31 32 33 »