Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-16 11:16:49 Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych – I półrocze 2020 r. Szczegóły
2 2020-01-13 12:26:24 „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury.” Szczegóły
3 2019-12-19 11:27:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin Szczegóły
4 2019-12-19 09:30:27 Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w roku 2020 Szczegóły
5 2019-12-18 13:38:17 ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Uwaga! Zmiana nr rachunku bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)… Szczegóły
6 2019-12-18 10:33:49 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Urzędu Gminy Skrwilno za III kwartał 2019 Szczegóły
7 2019-12-18 08:30:57 Zarządzenie Nr 65.2019 Wójta Gminy Skrwilno w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w 2020 r. Szczegóły
8 2019-12-17 14:34:28 Plastiki i metale do żółtej puszki | REPETA Plastiki i metale do żółtej puszki | REPETA Dzięki wieloletniej współpracy z fundacją „Nasza Ziemia” do Gminy Skrwilno trafiło 16 pojemników na plastik i metal, które ustawione zostaną w szkołach,… Szczegóły
9 2019-12-17 12:07:57 BDO – przypomnienie dla przedsiębiorców wytwarzających odpady BDO – przypomnienie dla przedsiębiorców wytwarzających odpady Przypominamy, że od 01 stycznia 2020 roku ewidencja odpadów będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie informatycznym Baza danych o produktach i opakowaniach… Szczegóły
10 2019-12-17 10:06:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania „Budowa farmy fotowoltaicznej Puszcza Rządowa III…” Szczegóły
11 2019-12-16 13:01:35 Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Skrwilno na XII sesji w dniu 10.12.2019 r. Szczegóły
12 2019-12-16 09:38:03 Protokół nr XII 2019-12-10 Szczegóły
13 2019-12-13 13:36:23 Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zofiewo” Szczegóły
14 2019-12-13 11:39:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno Szczegóły
15 2019-12-09 09:26:09 Zawiadomienie – XII sesja Rady Gminy Skrwilno Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 9 00  w  sali narad Urzędu Gminy w Skrwilnie, odbędzie się XII sesja Rady Gminy Skrwilno, z następującym porządkiem obrad: Sprawy organizacyjne: a) otwarcie b) przyjęcie protokołu… Szczegóły
« 1 2 3 4 32 33 34 »