Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

(symbol FN.3140)

 

a)    Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy oraz osoba odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Skrwilnie – pokój nr 7, inspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych,
b)    Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
c)    Termin i sposób załatwienia: niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni
d)    Opłaty za wydanie zaświadczenia: 21,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek budżetu Gminy Skrwilno: Bank Spółdzielczy Skępe O/Skrwilno 27 9546 0004 2004 0020 0101 0001
e)    Podstawa prawna:
Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
f)    Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>