Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
  3. Upoważnienie do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia.
  4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru).

Opłaty: 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Skrwilno 27 9546 0004 2004 0020 0101 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Miejsce złożenia i odbioru: Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 7

Osoba odpowiedzialna:     inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Termin odpowiedzi:     do 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>