Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.


Wymagane dokumenty

  • Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie (do wglądu)

Opłaty

 Brak opłat


Dodatkowe informacje

  • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia
  • Zgłoszenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  • Rodzice niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat mogą dokonać zgłoszenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przeciwnym wypadku zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki.
  • Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
  • Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego oraz w formie zdrobniałej.
  • Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Podstawa prawna

  • Art. 52-61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U z 2016 poz. 2064 ze zm.)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>