Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu


Wymagane dokumenty

  • Karta zgonu
  • Dowód osobisty zmarłego
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Miejsce załatwienia sprawy

  • Urząd Stanu cywilnego w Skrwilnie – I piętro, pokój nr 32

Termin załatwienia sprawy

  • Od ręki

Opłaty

      Brak opłat


Dodatkowe informacje

  • Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
  • Zgłoszenia zgonu dokonują: współmałżonek, wstępni, zstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Podstawa prawna

  • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231 ze zm.)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>