Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracje, formularze

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno zobowiązani są – bez wezwania – uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20 dnia miesiąca po miesiącu którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Właściciele nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Roczną ryczałtową opłatę uiszcza się z góry w terminie do 30 kwietnia.

Należności z tytułu opłaty za śmieci należy wnosić bez wezwania w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skrwilno nr 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025 w Banku Spółdzielczym w Skępem O/Skrwilno,  albo u sołtysa.

Należy pamiętać, ze opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom Ordynacji Podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

Złóż e-deklarację z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP lub Podpisu Kwalifikowanego – TUTAJ

Deklaracja złożona w tym trybie nie wymaga osobistego składania deklaracji w Urzędzie.


W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości związanych z wypełnieniem lub  składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomocą służy Sebastian Czapiewski pod nr telefonu 54 270 00 12 wew. 19 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno pok. nr 9.

Załączniki:

PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty.pdf (244,09KB)
PDFOświadczenie - ile osób.pdf (124,82KB)
PDFInformacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.pdf (114,35KB)
PDFInformacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf (148,03KB)
PDFInformacja dla właścicieli nieruchomości letniskowych.pdf (180,06KB)
PDFZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub POŚ.pdf (178,70KB)
PDFZgłoszenie odbioru popiołu.pdf (186,79KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego