Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Przeterminowane leki przynieś do apteki

Masz lekarstwa, które od lat zalegają w domowej apteczce? Zrób z nimi porządek i oddaj w jednym z kilku punktów znajdujących się na terenie Gminy Skrwilno. Zrobisz to bezpłatnie.

Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne: syropy, krople oraz roztwory w szczelnie zamkniętych opakowaniach, pozbawionych tekturowych pudełek oraz aerozole.

Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów ani używanych gazików i pieluchomajtek.

Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ !! – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub do  niebieskiego „dzwonu„.

Przeterminowane i niepotrzebne leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w poniższej aptece:

 1. „Apteka Pod Łabędziem”

ul. Kasztanowa 2
87-510 Skrwilno


Selektywna zbiórka odpadów

Lokalizacja
pojemników (dzwonów) do selektywnej zbiórki odpadów
Gmina Skrwilno

Lp. Nazwa miejscowości Ilość pojemników do segregacji
Plastik Szkło Makulatura
1. Kotowy OSP 2 1  
2. Okalewo Pałac 2 1  
3. Okalewo Szkoła Podstawowa 3 2 1
4. Rak Świetlica 2 1  
5. Skrwilno cmentarz 9 7  
6. Skrwilno Zespół Szkół 3 3 1
7. Skrwilno U.G. 1 1 1
8. Skrwilno Targowisko Gminne 6    
9. Skrwilno Spółdzielnia mieszkaniowa „SKRWA” 9 3 3
10. Skrwilno PSZOK ul. Kościelna 43 4 3 3
11. Skudzawy Szkoła Podstawowa 1 1 1
12. Urszulewo przy remizie OSP 1 1 1
13. Urszulewo przy drodze w kierunku Skudzaw MSZOKP 3 2 1
         

Częstotliwość  wywozu co drugi tydzień

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory – oddajemy w kilku miejscach w naszej Gminie do specjalnie do tego celu wyznaczonych, oznakowanych pojemników:

 • Urząd Gminy
  ul. Rypińska 7
  87-510 Skrwilno
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie
  ul. Bieżuńska 16
  87-510 Skrwilno
 • Szkoła Podstawowa w Okalewie
  Okalewo 62
  87-510 Skrwilno
 • Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Skudzawach
  Skudzawy 27
  87-510 Skrwilno

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

Każda bateria i akumulator wrzucone do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powodują zagrożenie dla środowiska. Jedna guzikowa bateria srebrowa może skazić 1 m³ gleby lub zatruć 400 litrów wody i wywołać w nich istotne zmiany ekologiczne.

 

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem “Zużyte baterie”.

 

Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – oddajemy do sprzedawców podczas zakupu nowego sprzętu, sprzedawca zobowiązany jest odebrać od kupującego sprzęt danego typu w takiej samej ilości jaka podlega zakupowi, sprzęt można również oddać podczas zbiórek objazdowych.

Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

Kategorie strony: Utrzymanie czystości
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego