Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady:

Lp. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy
1. PHU ECO SORT Grzegorz Mikucki Borkowo KościelneUl. Młyńska 909-200 Sierpc folia rolnicza, sznurek i siatka, opakowania po nawozach, opakowania big-bag 501768285517775055
2. EKODUETStanisław Federowicz Zakład Utylizacji Odpadów Radziki Duże 1
87 – 337 Wąpielsk
folia rolnicza, sznurek i siatka, opakowania po nawozach, opakowania big-bag, opony tel/fax (56) 493 82 05
tel. kom. 661 063 345
3. P.P.H.U. EUROBAM Szachniuk Mariusz Ul. Kraszewska 1C13-240 Iłowo-Osada folia rolnicza, sznurek i siatka, opakowania po nawozach, opakowania big-bag 505 444 454

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno w pok. 9, tel. 54 270 00 12 wew. 19.

Informujemy, że tego typu odpady są odpadami pochodzącymi z działalności rolniczej, w związku z czym nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Skrwilnie, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Niestety opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie.

Opony rolnicze można oddać w punktach świadczących usługę polegającą na wymianie takich opon, bądź przy zakupie nowych opon  (za dodatkową opłatą).

Należy pamiętać, iż odpady tj. opony do 100 kg (jeżeli są to opony, które były wykorzystywane na potrzeby własne) można transportować we własnym zakresie bez potrzeby posiadania zezwolenia na taki transport (wpisu do BDO).

Kategorie strony: Utrzymanie czystości
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego