Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Harmonogram sesji

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję  II sesję Rady Gminy Skrwilno na dzień 15 maja 2024r. o godz. 9 00 w sali  narad Urzędu Gminy w Skrwilnie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  • przyjęcie porządku obrad
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrwilno
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2024r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Skrwilno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2024 - 2029
 9. Sprawozdanie wójta z okresu między sesjami
 10. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów
 11. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady

Jacek Tyburski

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego