Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 12074Luty: 15493Marzec: 13572Kwiecień: 12978Maj: 13045Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 7Kwiecień: 1Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 130Wrzesień: 2064Październik: 3370Listopad: 12949Grudzień: 5213
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8445
 2. Aktualności i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3818
 3. Obwodowe komisje wyborcze - PE
  Wyświetleń: 3199
 4. Informacje urzędowe
  Wyświetleń: 2161
 5. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1957
 6. Obwodowe KW
  Wyświetleń: 1297
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1229
 8. Harmonogram sesji
  Wyświetleń: 1228
 9. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1205
 10. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 1194
 11. Klauzule, wnioski, informacje
  Wyświetleń: 1057
 12. Młodociani
  Wyświetleń: 1023
 13. Numery telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 949
 14. Prawo
  Wyświetleń: 910
 15. Dowóz do lokali wyborczych
  Wyświetleń: 889
 16. Gminna Komisja Wyborcza w Skrwilnie
  Wyświetleń: 851
 17. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 822
 18. Program Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 805
 19. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 789
 20. Podatek rolny
  Wyświetleń: 755
 21. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Wyświetleń: 755
 22. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 743
 23. Wójt
  Wyświetleń: 741
 24. Deklaracje, formularze
  Wyświetleń: 735
 25. Imienne wykazy głosowania radnych
  Wyświetleń: 692
 26. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 685
 27. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 681
 28. Petycje
  Wyświetleń: 550
 29. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 549
 30. Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni
  Wyświetleń: 548
 31. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Okalewie
  Wyświetleń: 539
 32. Petycje i skargi - Rada Gminy
  Wyświetleń: 532
 33. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 529
 34. 2023 - OMR
  Wyświetleń: 508
 35. 2023 - UG-JO
  Wyświetleń: 503
 36. Miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 472
 37. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 469
 38. Dodatek 300 zł dla sołtysów
  Wyświetleń: 456
 39. Sekretarz / Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 446
 40. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024
  Wyświetleń: 440
 41. Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 436
 42. Skarbnik
  Wyświetleń: 424
 43. 2022 - OMR
  Wyświetleń: 417
 44. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 414
 45. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 406
 46. Komisje wyborcze
  Wyświetleń: 399
 47. Nabór - dokumenty
  Wyświetleń: 398
 48. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 397
 49. Statut Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 393
 50. Konkurs ofert dla klubów sportowych
  Wyświetleń: 389
 51. Strategia Rozwoju Gminy Skrwilno na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 386
 52. Nowa metoda opłaty oraz nowe stawki opłaty za odpady komunalne
  Wyświetleń: 382
 53. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 378
 54. 2024 - OMR
  Wyświetleń: 369
 55. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 366
 56. Konkurs - dokumenty
  Wyświetleń: 361
 57. 2022 UG-JO
  Wyświetleń: 356
 58. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 355
 59. Podmiot odbierający odpady
  Wyświetleń: 355
 60. Gospodarka wodno-ściekowa
  Wyświetleń: 351
 61. Okręgi wyborcze i obwody głosowania
  Wyświetleń: 349
 62. Kodeks etyki
  Wyświetleń: 347
 63. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 343
 64. Wykaz organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 342
 65. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 338
 66. UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 338
 67. Aktualności
  Wyświetleń: 336
 68. Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 335
 69. IOD
  Wyświetleń: 333
 70. Realizacja budżetu
  Wyświetleń: 329
 71. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 327
 72. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 327
 73. Status Gminy
  Wyświetleń: 325
 74. Komisje
  Wyświetleń: 324
 75. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 323
 76. Gminny Dom Kultury w Skrwilnie
  Wyświetleń: 322
 77. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 321
 78. Szkoła Podstawowa w Skudzawach
  Wyświetleń: 312
 79. Informacje urzędowe - PE
  Wyświetleń: 309
 80. Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 306
 81. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 305
 82. Poziom recyklingu
  Wyświetleń: 304
 83. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 304
 84. Kalendarz wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 293
 85. Mężowie zaufania
  Wyświetleń: 293
 86. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 291
 87. Zespół Szkół w Skrwilnie
  Wyświetleń: 291
 88. Druki oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 288
 89. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 283
 90. I pomoc przedmedyczna
  Wyświetleń: 274
 91. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 274
 92. Rejestr gminnych instytucji kultury
  Wyświetleń: 273
 93. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 270
 94. Dane statystyczne
  Wyświetleń: 267
 95. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 263
 96. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 261
 97. Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 254
 98. Podatek leśny
  Wyświetleń: 254
 99. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 252
 100. Analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 248
 101. Archiwum
  Wyświetleń: 247
 102. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 246
 103. Sprawozdanie z badań wody – 02.2023
  Wyświetleń: 242
 104. Pobierz programy
  Wyświetleń: 238
 105. Gminna Biblioteka Publiczna w Skrwilnie
  Wyświetleń: 237
 106. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 236
 107. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno
  Wyświetleń: 235
 108. Wydanie odpisu
  Wyświetleń: 235
 109. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 233
 110. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie
  Wyświetleń: 233
 111. Lobbing
  Wyświetleń: 231
 112. Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Skrwilnie i Okalewie – 07.2023
  Wyświetleń: 230
 113. Nowelizacja kodeksu wyborczego
  Wyświetleń: 229
 114. Opłata targowa
  Wyświetleń: 226
 115. Regulamin zamówień publicznych
  Wyświetleń: 225
 116. Budżet na rok 2024
  Wyświetleń: 223
 117. Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Skrwilnie i Okalewie – 03.2023
  Wyświetleń: 223
 118. Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych
  Wyświetleń: 223
 119. Kontrola zewnętrzna UG
  Wyświetleń: 222
 120. MPZP przed 01.09.2023r
  Wyświetleń: 221
 121. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 220
 122. 23/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 214
 123. Zawiadomienia / Ogłoszenia
  Wyświetleń: 214
 124. Budżet
  Wyświetleń: 212
 125. Ochotnicze Straże Pożarne
  Wyświetleń: 212
 126. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 210
 127. Zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 210
 128. Obowiązek meldunkowy
  Wyświetleń: 202
 129. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 197
 130. Szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 196
 131. Wniosek o dofinansowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego
  Wyświetleń: 194
 132. Usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 186
 133. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 183
 134. Dług publiczny
  Wyświetleń: 183
 135. Transport w dniu wyborów
  Wyświetleń: 181
 136. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
  Wyświetleń: 180
 137. Transkrypcja aktu
  Wyświetleń: 180
 138. Wodociągi
  Wyświetleń: 179
 139. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r.
  Wyświetleń: 175
 140. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 173
 141. Uchwała Nr LI/335/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2024 - 2030
  Wyświetleń: 171
 142. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych – 13.09.2018 r. – 09.11.2018 r.
  Wyświetleń: 167
 143. Lokalizacja
  Wyświetleń: 167
 144. 2021 UG-JO
  Wyświetleń: 166
 145. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 155
 146. Sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 153
 147. Szkody łowieckie
  Wyświetleń: 151
 148. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 150
 149. Przyznanie świadczenia ratowniczego
  Wyświetleń: 150
 150. Komisja oświaty, kultury i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 148
 151. Wywóz nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 148
 152. 2021 - OMR
  Wyświetleń: 142
 153. Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 142
 154. Protokół nr XLVIII 2023-09-06
  Wyświetleń: 141
 155. Budownictwo
  Wyświetleń: 139
 156. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w Skrwilnie
  Wyświetleń: 139
 157. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 138
 158. Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 137
 159. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 134
 160. ePUAP – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 134
 161. Radni - OM
  Wyświetleń: 133
 162. Sprawozdanie z badań wody - luty 2024 r.
  Wyświetleń: 132
 163. 25/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 131
 164. SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  Wyświetleń: 130
 165. Protokół nr XLVII 2023-07-25
  Wyświetleń: 129
 166. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 127
 167. Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 125
 168. Uchwała Nr L/325/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023r.
  Wyświetleń: 124
 169. Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 123
 170. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 123
 171. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za III kwartał 2022
  Wyświetleń: 121
 172. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 121
 173. Komisja rozwoju gospodarczego
  Wyświetleń: 119
 174. Komisja skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 119
 175. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 117
 176. Sposób składania i rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 116
 177. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 115
 178. Jak prawidłowo segregować śmieci
  Wyświetleń: 114
 179. Uchwała Nr LI/333/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023r.
  Wyświetleń: 113
 180. 31/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 110
 181. Uchwała Nr XLIX/318/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szustek, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 110
 182. 30/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 108
 183. 28/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 107
 184. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za II kwartał 2021
  Wyświetleń: 107
 185. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za IV kwartał 2022
  Wyświetleń: 107
 186. Umorzenia, odroczenia terminu płatności
  Wyświetleń: 104
 187. Jak prawidłowo segregować odpady komunalne
  Wyświetleń: 103
 188. KŁ ORZEŁ Plan polowań zbiorowych 2023-2024 - UZUPEŁNIENIE
  Wyświetleń: 103
 189. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
  Wyświetleń: 103
 190. Uchwała Nr L/326/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skrwilno na 2024 rok
  Wyświetleń: 103
 191. ZAWIADOMIENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 103
 192. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za II kwartał 2023
  Wyświetleń: 102
 193. Protokół nr L 2023-10-27
  Wyświetleń: 101
 194. Uchwała Nr L/327/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 101
 195. Zapytanie ofertowe - Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie – etap 2.”
  Wyświetleń: 101
 196. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 100
 197. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodnim rejonie miejscowości Skudzawy, gmina Skrwilno.
  Wyświetleń: 99
 198. Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Wyświetleń: 99
 199. 27/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 98
 200. Klauzule informacyjne 2022
  Wyświetleń: 97
 201. Mężowie zaufania - PE
  Wyświetleń: 97
 202. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie.”
  Wyświetleń: 97
 203. Uchwała Nr XLIX/324/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 97
 204. Protokół nr LII 2023-12-28
  Wyświetleń: 96
 205. Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Skrwilno
  Wyświetleń: 96
 206. Informacja z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2022
  Wyświetleń: 95
 207. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 95
 208. Uchwała Nr LIII/349/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodnim rejonie miejscowości Skudzawy, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 94
 209. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa
  Wyświetleń: 94
 210. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 93
 211. Uchwała Nr LI/337/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 92
 212. 24/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 91
 213. 29/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 91
 214. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 91
 215. 26/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 89
 216. Informacja Zarządu Wójewództwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniejającej uchwałę anytysmogową
  Wyświetleń: 87
 217. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za I kwartał 2022
  Wyświetleń: 87
 218. Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych – II półrocze 2023r.
  Wyświetleń: 87
 219. Uchwała Nr LI/334/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 w sprawie budżetu na 2024 r.
  Wyświetleń: 87
 220. Sprawozdanie z kontroli zarządczej w roku 2022
  Wyświetleń: 86
 221. Uchwała Nr LI/341/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skrwilno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
  Wyświetleń: 86
 222. Informacja z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2021
  Wyświetleń: 85
 223. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 85
 224. 32/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 84
 225. Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w roku 2023
  Wyświetleń: 84
 226. Transport wyborczy - PE
  Wyświetleń: 84
 227. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za III kwartał 2018
  Wyświetleń: 83
 228. Realizacja programu ochrony powietrza w zakresie PM2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXXVII/622/17)
  Wyświetleń: 83
 229. Uchwała Nr LI/342/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 83
 230. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 82
 231. Informacja z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2020 rok
  Wyświetleń: 81
 232. Jubileusz pożycia małżeńskiego – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 81
 233. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za IV kwartał 2021
  Wyświetleń: 81
 234. Sprawozdania z badań wody
  Wyświetleń: 81
 235. Protokół nr LI 2023-12-07
  Wyświetleń: 80
 236. Uchwała Nr XLIX/315/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 77
 237. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych - PE
  Wyświetleń: 77
 238. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za IV kwartał 2017
  Wyświetleń: 76
 239. Staże i praktyki – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 76
 240. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 76
 241. Dowody Osobiste – klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 74
 242. Uchwała Nr XLIX/321/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 74
 243. Uchwała Nr XLVIII/311/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 06-09-2023 w sprawie budżetu na 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 244. 33/2023 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 73
 245. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno.
  Wyświetleń: 73
 246. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 72
 247. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 72
 248. Uchwała Nr LI/338/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 72
 249. Uchwała Nr XLVIII/312/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 06-09-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 72
 250. Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych – I półrocze 2024r.
  Wyświetleń: 71
 251. Uchwała Nr L/329/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie opłaty targowej
  Wyświetleń: 71
 252. Wnioski - RODO
  Wyświetleń: 71
 253. Impreza masowa – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 70
 254. Służba przygotowawcza – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 70
 255. Uchwała Nr LII/346/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-12-2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Skrwilno na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 70
 256. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 70
 257. Realizacja programu ochrony powietrza w zakresie PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (uchwała LIX/804/23)
  Wyświetleń: 69
 258. Uchwała Nr LI/336/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 w sprawie ustalenia diet dla radnych
  Wyświetleń: 69
 259. Uchwała Nr XLIX/313/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 69
 260. Uchwała Nr XLIX/319/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Baba, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 68
 261. Korespondencja – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 67
 262. Oświadczenia majątkowe – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 67
 263. Uchwała Nr L/332/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie ustalenia diet dla radnych
  Wyświetleń: 67
 264. Uchwała Nr XLIX/314/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023r.
  Wyświetleń: 67
 265. Uchwała Nr XLIX/316/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czarnia Duża, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 67
 266. Realizacj PDK ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXVIII/493/16)
  Wyświetleń: 66
 267. Realizacja programu ochrony powietrza w zakresie PM10 oraz B(a)P dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXIII/340/20)
  Wyświetleń: 66
 268. Uchwała Nr XLIX/320/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zambrzyca, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 66
 269. Uchwała Nr XLIX/323/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie opłaty targowej
  Wyświetleń: 66
 270. Urząd Stanu Cywilnego – klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 66
 271. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. /Lutocin/”.
  Wyświetleń: 65
 272. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno na lata 2023-2028.
  Wyświetleń: 65
 273. Transmisja sesji Rady Gminy Skrwilno – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 65
 274. Uchwała Nr L/328/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Wyświetleń: 65
 275. Uchwała Nr LII/345/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-12-2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 65
 276. Uchwała Nr LIII/348/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 65
 277. Uchwała Nr XLIX/317/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czarnia Mała, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 65
 278. Biuletyn Informacji Publicznej – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 64
 279. Uchwała Nr L/330/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 64
 280. Umowa cywilnoprawna – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 64
 281. Klauzule informacyjne dotyczące prowadzenia monitoringu wizyjnego – UG Skrwilno, Gminne Targowisko w Skrwilnie, Otwarta Strefa Aktywności, ul. Leśna
  Wyświetleń: 63
 282. Uchwała Nr L/331/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno na lata 2023-2028
  Wyświetleń: 63
 283. Uchwała Nr LI/339/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 63
 284. Udostępnienie informacji publicznej – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 63
 285. Referat finansowy – Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 62
 286. Zabytki
  Wyświetleń: 62
 287. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za III kwartał 2019
  Wyświetleń: 60
 288. Protokół nr LIII 2024-01-25
  Wyświetleń: 60
 289. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno - kopia
  Wyświetleń: 59
 290. Informacja z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2019 rok
  Wyświetleń: 58
 291. Uchwała Nr XLIX/322/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22-09-2023 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 58
 292. 1/2024 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 57
 293. Uchwała Nr LIII/347/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25-01-2024 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 57
 294. PROJEKT miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno.
  Wyświetleń: 55
 295. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 54
 296. Uchwała Nr LIII/352/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25-01-2024 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są zobowiązywani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
  Wyświetleń: 53
 297. 2023 - UG i JO
  Wyświetleń: 52
 298. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za II kwartał 2019
  Wyświetleń: 52
 299. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za IV kwartał 2019
  Wyświetleń: 52
 300. Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 52
 301. 2/2024 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 51
 302. Ocena jakości wody za 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 303. Uchwała Nr LII/344/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-12-2023 zmieniająca uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2023 - 2029
  Wyświetleń: 51
 304. Uchwała Nr LIII/351/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25-01-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Skrwilno na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 50
 305. Uchwała Nr LIV/365/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie
  Wyświetleń: 50
 306. Uchwała Nr LII/343/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-12-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 r.
  Wyświetleń: 49
 307. Uchwała Nr LIII/350/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25-01-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 308. Uchwała Nr LIV/360/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Wyświetleń: 48
 309. Uchwała Nr LI/340/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-12-2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
  Wyświetleń: 47
 310. Uchwała Nr LIV/362/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 47
 311. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Urzędu Gminy Skrwilno za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 312. 3/2024 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 41
 313. PROJEKT miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gmina Skrwilno.
  Wyświetleń: 41
 314. Rejestr skarg i wniosków – Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 41
 315. Ewidencja Ludności – klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 37
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 37
 317. PROJEKT miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Mościska i Rak, gmina Skrwilno.
  Wyświetleń: 37
 318. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Skrwilno za IV kwartał 2018
  Wyświetleń: 36
 319. RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 36
 320. Uchwała Nr LIII/348/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25-01-2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 36
 321. Uchwała Nr LIII/353/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25-01-2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 36
 322. Uchwała Nr LIV/359/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2024 - 2030
  Wyświetleń: 35
 323. Uchwała Nr LIV/363/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2024 – 2028”
  Wyświetleń: 34
 324. Uchwała Nr LIV/364/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Skrwilnie
  Wyświetleń: 34
 325. Uchwała Nr LIV/366/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2024 roku
  Wyświetleń: 34
 326. 4/2024 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 32
 327. Uchwała Nr LIV/358/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 r.
  Wyświetleń: 32
 328. Uchwała Nr LIII/349/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25-01-2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodnim rejonie miejscowości Skudzawy, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 31
 329. Uchwała Nr LIII/354/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25-01-2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady
  Wyświetleń: 31
 330. Protokół nr LIV 2024-02-28
  Wyświetleń: 29
 331. Uchwała Nr LIV/361/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 29
 332. 5/2024 Karta informacyjna SIOS
  Wyświetleń: 28
 333. Uchwała Nr LIV/357/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie dyżurów aptek"
  Wyświetleń: 28
 334. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 189/1 oraz 189/2 w obrębie Budziska, gmina Skrwilno”
  Wyświetleń: 26
 335. Protokół nr LV 2024-04-19
  Wyświetleń: 20
 336. Uchwała Nr LV/367/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19-04-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 337. PROJEKT I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Mościska i Rak, gmina Skrwilno.
  Wyświetleń: 19
 338. Uchwała Nr LIV/355/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu Senior + w Rypinie"
  Wyświetleń: 19
 339. Uchwała Nr LV/368/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19-04-2024 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skrwilno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 19
 340. Uchwała Nr LV/369/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19-04-2024 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych przez Gminę Skrwilno na okres do dnia 31 grudnia 2024 roku
  Wyświetleń: 19
 341. Uchwała Nr LV/371/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19-04-2024 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2024 – 2028”
  Wyświetleń: 19
 342. Uchwała Nr LV/370/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19-04-2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno
  Wyświetleń: 18
 343. Uchwała Nr LIV/356/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28-02-2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"
  Wyświetleń: 12
 344. Protokół nr I 2024-05-07
  Wyświetleń: 9
 345. Uchwała Nr I/2/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-05-2024 w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy
  Wyświetleń: 9
 346. 2024 - UG-JO
  Wyświetleń: 8
 347. Uchwała Nr I/1/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 07-05-2024 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Skrwilno
  Wyświetleń: 6
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego