Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowód osobisty

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wypełniony czytelnie pismem drukowanym (wielkimi literami).
  2. Jedna aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  4. Posiadany dokument tożsamości – dowód osobisty (do wglądu).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Skrwilnie, pokój nr 32 (I piętro)

Termin załatwiania sprawy:
Około 1 miesiąca

Opłaty administracyjne:
Od 01.01.2010 roku dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje:
Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje na temat wydawania dowodu osobistego można odnaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

  1. Upływu terminu ważności dowodu osobistego
  2. Zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
  3. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
  4. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  5. Przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej RP przez osoby trzecie znalezionego dowodu osobistego

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

  1. Z dniem zgłoszenia do dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu.
  3. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu.
  4. Po upływie 4 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie nie złożenia przez posiadacza wniosku o jego wymianę.

Uwaga:

Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostają dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

 

Załączniki
PDFWniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdf (592,99KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego