Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny

Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować wzory Rady Gminy Skrwilno.

Zgłoszenie:     gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży (symbol FN.3122)

a)    Opis sprawy: Sprawa dotyczy opodatkowania lasów przez właścicieli lasów, posiadaczy samoistnych lasów, użytkowników wieczystych lasów, posiadaczy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

b)    Wymagane dokumenty:

  • Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 (osoby fizyczne)
  • Deklaracja na podatek leśny DL-1 (osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe)

c)    Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna: Urząd Gminy Skrwilno – pok. nr 7, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

d)    Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

e)    Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

f)    Podstawa prawna: art. 1-2 oraz art. 6 ust. 2 i 5 ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.) oraz art. 207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

g)    Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Skrwilno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

h)    Inne informacje:
Osoby fizyczne: w wyniku zgłoszenia gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenia korekty wymiaru lub sprzedaży gruntów organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru lub zmiany wymiaru podatku leśnego za dany rok podatkowy
Osoby prawne: organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym składanej deklaracji. Organ podatkowy dodatkowo może żądać okazania np. aktu notarialnego, umowy dzierżawy, postanowienia sądu lub innego dokumentu potwierdzającego dane wykazane w informacji podatkowej.

Druku do pobrania:
PDFDL-1-od-1-lipca-2019r.pdf (117,72KB)
PDFIL-1-od-1-lipca-2019r.pdf (107,23KB)
PDFZDL-1-od-1-lipca-2019r.pdf (95,73KB)
PDFZDL-2-od-1-lipca-2019r.pdf (97,43KB)
PDFZIL-1-od-1-lipca-2019r.pdf (95,53KB)
PDFZIL-2-od-1-lipca-2019r.pdf (96,66KB)
PDFZIL-3-od-1-lipca-2019r.pdf (117,28KB)
PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023.pdf (150,45KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego