Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

(symbol FN.3140)

a)    Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy oraz osoba odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Skrwilnie – pokój nr 7, inspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych,
b)    Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
c)    Termin i sposób załatwienia: niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni
d)    Opłaty za wydanie zaświadczenia: 21,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek budżetu Gminy Skrwilno:
Bank Spółdzielczy Skępe O/Skrwilno 27 9546 0004 2004 0020 0101 0001
e)    Podstawa prawna:
Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
f)    Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

 

DOCWniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-lub-stwierdzające-stan-zaległości.doc (28,00KB)
PDFWniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-lub-stwierdzające-stan-zaległości.pdf (86,26KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego