Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
  3. Upoważnienie do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia.
  4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru).

Opłaty: 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Skrwilno 27 9546 0004 2004 0020 0101 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Miejsce złożenia i odbioru: Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 7

Osoba odpowiedzialna: inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Termin odpowiedzi: do 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

DOCWniosek-o-wydnie-zaświadczenia-o-wielkości-gospodarstwa.doc (25,50KB)
PDFWniosek-o-wydnie-zaświadczenia-o-wielkości-gospodarstwa.pdf (56,31KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego