Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Wymagane dokumenty

  • Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie (do wglądu)

Opłaty

 Brak opłat

Dodatkowe informacje

  • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia
  • Zgłoszenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  • Rodzice niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat mogą dokonać zgłoszenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przeciwnym wypadku zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki.
  • Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
  • Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego oraz w formie zdrobniałej.
  • Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Podstawa prawna

  • Art. 52-61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U z 2016 poz. 2064 ze zm.)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego