Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Transkrypcja aktu

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego

Wniosek – transkrypcja aktu urodzenia
Wniosek – transkrypcja aktu małżeństwa
Wniosek – transkrypcja aktu zgonu

 • Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

– tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

– konsula

Jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego jest wydany na druku wielojęzycznym – tłumaczenie nie jest wymagane

 • Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Stanu Cywilnego w Skrwilnie – I piętro, pokój nr 32

Termin załatwienia sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki

Opłaty

 • 50 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji.

Dodatkowe informacje

 • Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon
 • Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL

Podstawa prawna

 • Art. 104-107 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r, poz. 204)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Załączniki

DOCWniosek-–-transkrypcja-aktu-małżeństwa.doc (36,50KB)
DOCXWniosek-–-transkrypcja-aktu-urodzenia.docx (16,87KB)
DOCXWniosek-–-transkrypcja-aktu-zgonu.docx (13,59KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego