Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie postępowania zakupowego przez Parafię pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie: "Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie”

PDFprojekt umowy kościół Okalewo.pdf (179,99KB)
DOCXKlauzula informacyjna.docx (12,27KB)
DOCformularz ofertowy OKALEWO.doc (39,00KB)
PDFOKALEWO ZAPYTANIE OFERTOWE 07 05 2024.pdf (150,67KB)


Ogłoszenie postępowania zakupowego przez Parafię Św. Anny w Skrwilnie: "Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji dzwonnicy oraz kościoła parafialnego Św. Anny w Skrwilnie"

PDFSKRWILNO ZAPYTANIE OFERTOWE 06 05 2024-1.pdf (152,03KB)
DOCXKlauzula informacyjna.docx (12,18KB)
DOCformularz ofertowy SKRWILNO.doc (39,00KB)
PDFprojekt umowy kościół Skrwilno.pdf (142,30KB)


PDFWykaz nieruchomości do zamiany.pdf (800,06KB)


PDFInformacja o nieruchomościach.pdf (1,09MB)


PDFOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO.pdf (1,08MB)


Wybory uzupełniające Sołtysa sołectwa Mościska: PDFZarządzenie 21.2024 - wybory uzupełniające Mościska - 12.04.2024.pdf (121,70KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rypin.pdf (493,71KB)


Informacja Dyrektora Delegatury KBW we Włocławku: PDFInformacja o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego.pdf (240,18KB)


Informacja PGW: PDFInformacja PGW Wody Polskie.pdf (393,13KB)


Obwieszczenie Starosty RypińskiegoPDFObwieszczenie Starosty Rypińskiego.pdf (688,97KB)


Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
PDFObwieszczenie.pdf (360,07KB)


UWAGA!

W piątek 22 grudnia 2023 r. Urząd Gminy w Skrwilnie będzie nieczynny.


Informacja o dniach wolnych w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w 2024 r.

PDFZarządzenie o dniach wolnych w 2024 r.pdf (306,95KB)


Nowy GEOPORTAL dla gminy Skrwilno

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Geoportalem gminy Skrwilno. Portal jest dostępny pod adresem: Geoportal Skrwilno (https://skrwilno.geoportal-krajowy.pl).


Pismo z PKP Polskie Linie Kolejowe

PDFPismo w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych.pdf (408,10KB)


Informacja o planowanych pomiarach w ramach zobowiązania opisanego w pkt. 14 zał. do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

PDFInformowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych-sig.pdf (348,77KB)


Wykaz nieruchomości do najmu i użyczenia

PDFWykazy nieruchomości do wynajmu i użyczenia.pdf (1 011,82KB)


Ogłoszenie o naborze wniosków

Po uprawomocnieniu się uchwały nr XLIX/313/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2023 r. ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Wnioski można składać do 30 października 2023 r.

PDFWniosek.pdf (213,62KB)


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że XLIX sesja Rady Gminy Skrwilno odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. o godz. 830 w sali  narad Urzędu Gminy w Skrwilnie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad.
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. przyjęcie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Skrwilno.
 2. Podjęcie uchwały  w sprawie budżetu na 2023r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czarnia Duża, gmina Skrwilno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czarnia Mała, gmina Skrwilno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szustek, gmina Skrwilno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Baba, gmina Skrwilno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zambrzyca, gmina Skrwilno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 12. Sprawozdanie wójta z okresu między sesjami.
 13. Wnioski i zapytania radnych.
 14. Zakończenie obrad.

 

                                                           Przewodnicząca Rady

                                                               Marlena Sztyburska

Kategorie strony: Aktualności
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego