Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Uwaga!

 

    Obowiązuje nowy wzór wniosku (będzie udostępniony na stronie po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380803

Projekt jest w fazie uzgodnień, ma obowiązywać od 01 lutego 2024 r.

    Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

-    w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

   -  w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110l x 1,46)

oraz

58,40 zł (40l x1,46)  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń

58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec

58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz

58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni

Pieniądze wypłacane będą na rachunek wskazany we wniosku:

2-30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

W celu uzyskania informacji o liczbie DJP  należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Załączniki:

PDFWzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej 2024.pdf (980,23KB)
RTFFormularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwieobowi±zuje_od_11.03.16.xlsx.rtf (87,25KB)
DOCXOŚWIADCZENI-O-UŻYTKOWANYCH-LUB-DZIERŻAWIONYCH-GRUNTACH.docx (12,94KB)
DOCZestawienie-faktur-załączonych-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego.doc (116,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego