Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poziom recyklingu

Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu wynika z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., Poz. 888 z późn. zm.).

Dotychczas większość produkowanych śmieci trafiała na składowiska. Dzięki zmianie w prawie odpadowym wynikającym, m.in. z obecności Polski w Unii Europejskiej, będziemy dążyć do minimalizacji ilości odpadów unieszkodliwianych w taki sposób   i zwiększania odzysku i recyklingu śmieci.

Załączniki:

PDFInformacje-o-osiągniętych-przez-gminę-w-2019-r-poziomach-recyklingu.pdf (166,65KB)
PDFInformacje-o-osiągniętych-przez-gminę-w-2018-r-poziomach-recyklingu.pdf (148,15KB)
PDFInformacje-o-osiągniętych-przez-gminę-w-2017-r-poziomach-recyklingu.pdf (146,23KB)
PDFInformacje-o-osiągniętych-przez-gminę-w-2016-r-poziomach-recyklingu.pdf (395,97KB)
PDFInformacje-o-osiągniętych-przez-gminę-w-2015-r-poziomach-recyklingu.pdf (613,00KB)
PDFInformacje-o-osiągniętych-przez-gminę-w-2014-r-poziomach-recyklingu.pdf (619,12KB)
PDFInformacje-o-osiągniętych-przez-gminę-w-2013-r-poziomach-recyklingu.pdf (617,52KB)
PDFInformacje-o-osiągniętych-przez-gminę-w-2012-r-poziomach-recyklingu.pdf (764,57KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego